Enquete omgevingsdialoog drijvend zonnepark Rosmalense Plas

Duurzaam ontwikkelbedrijf Sunrock kreeg in de eerste fase van de Visie Energielandschap van de gemeente ‘s-Hertogenbosch de ontwikkeling van een drijvend zonnepark van ongeveer 8 hectare op de Rosmalense Plas gegund. Deze locatie is ook bekend als het Empels Gat, gelegen langs de A2, tussen Hintham, Rosmalen en Empel. Er werd een voorlopig ontwerp gemaakt door MTD landschapsarchitecten.

Sunrock heeft Platform Coöperatief Duurzaam gevraagd te onderzoeken hoe in dit project minimaal 50% lokaal eigendom gerealiseerd kan worden. Een eerste stap in de dialoog met de omgeving is een online enquete die is uitgezet door Citisens en Smarticipatie. Middels een uitgebreide vragenlijst wordt onderzocht in hoeverre de omgeving betrokken wil worden bij de verdere planontwikkeling van het drijvend zonnepark. En of er interesse is voor financiële participatie of mede-eigenaarschap in een coöperatie.

Platform Coöperatief Duurzaam schrijft vervolgens een plan van aanpak om de omgeving daadwerkelijk te betrekken bij de verdere planontwikkeling, om verschillende participatiemodellen uit te werken en om samen met de omgeving het uiteindelijk lokaal eigendom in concreto vorm te geven.

De online enquete voor het drijvend zonneveld Rosmalense Plas is inmiddels gesloten, de uitslag wordt binnenkort bekend gemaakt.
Wil je op de hoogte blijven of betrokken worden bij de verdere planontwikkeling? Laat het ons weten via rosmalenseplas@cooperatiefduurzaam.nl