Skip links

Organisatie

Bestuur

Arno van der Laan (voorzitter)
arno@cooperatiefduurzaam.nl
06 44028288

Jan Albert Timmerman (secretaris)
janalbert@cooperatiefduurzaam.nl
06 15053645

Joep Mol (penningmeester)
joep@cooperatiefduurzaam.nl
06 52052526

Raad van toezicht

Arno Uijlenhoet
Tatjana Schreuder
Peter Linders

Contact

info@cooperatiefduurzaam.nl

Stichting Platform Coöperatief Duurzaam
Noordoost Brabant
Kampdijklaan 57
5263CG Vught

KvK: 82073805
RSIN: 8623.26.515
IBAN: NL47RABO0374009287

Governance

Platform Coöperatief Duurzaam Noordoost Brabant heeft een maatschappelijk belang en daarmee geen winstoogmerk. Zo er toch opbrengsten zijn komen die ten goede aan de activiteiten van het platform.

Het platform denkt vanuit belangen van alle betrokkenen binnen de opgave van de energietransitie. Het platform pretendeert niet de (democratische) vertegenwoordiging te zijn van alle burgers. Het platform komt voort uit en wordt gesteund door bestaande en nieuwe energiecoöperaties in de regio. Het platform wil projecten in de energietransitie voor burgers en/of energiecoöperaties mogelijk maken. Het platform praat vanuit dat doel namens energiecoöperaties en andere (burger)initiatieven in de duurzame opwek mee in de gesprekken over energietransitie in de regio Noordoost Brabant.

De projecten die het platform vertegenwoordigt, adviseert en ondersteunt zijn volledig zelfstandig en autonoom. Op het moment dat een project een juridisch zelfstandige positie dient te krijgen, zal die vormgegeven worden op zo een manier dat de stichting daar geen bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft, maar dat die bij het project blijft.