Skip links

Vóór energietransitie
& vóór burgerparticipatie

Ook in de regio Noordoost Brabant moeten we versneld grote stappen zetten in de energietransitie om klimaatverandering tot een minimum te beperken. De energietransitie zal pas slagen als er breed begrip is voor de ingrijpende veranderingen die gepaard gaan met energiebesparing, warmtetransitie en (grootschalige) duurzame opwek. Dit begrip ontstaat door een helder verhaal over de noodzaak van maatregelen én door de mogelijkheid tot participatie van de omgeving in alle fasen van een energieproject: van planontwikkeling tot realisatie tot exploitatie.

Platform Coörperatief Duurzaam Noordoost Brabant

De stichting Platform Coöperatief Duurzaam is een onafhankelijk pleitbezorger vóór energietransitie en vóór burgerparticipatie. De stichting werkt zonder winstoogmerk.
Het platform brengt lokale initiatieven op het gebied van duurzame opwek en energiebesparing bijeen en vertegenwoordigt hen in het regionale proces van de energietransitie.
Het platform staat lokale energie-initiatieven bij in de ontwikkeling en realisatie van breed gedragen projecten in de duurzame opwek en energiebesparing door kennis, ervaring en netwerk aan te bieden.

Laatste nieuws

Platform Coöperatief Duurzaam op beurs Huis & Energie

Op vrijdag 10 juni om 13:10 geeft Joep Mol op de duurzame beurs Huis & Energie een presentatie over coöperatieve samenwerking in de energietransitie in het algemeen en de coöperatie Bossche Windmolen West in het bijzonder. De beurs vindt plaats van vrijdag 10 juni tot en met zondag 12 juni tussen 10:00 en 18:00 in de Brabanthallen, Diezekade 2  ‘s-Hertogenbosch.