Voorstel nieuwe gemeenteraden: Green Deal breed gedragen energietransitie.

Platform Coöperatief Duurzaam daagt de nieuw verkozen gemeenteraden in Noordoost Brabant uit om samen de breed gedragen energietransitie te versnellen met een regionale Green Deal.

In het klimaatakkoord wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom. Platform Coöperatief Duurzaam zoekt naar manieren om de omgeving actief te betrekken bij energieprojecten. Door het realiseren van mede-eigenaarschap, door het inrichten van omgevingsfondsen, door het bevorderen van inspraak in processen en door het geven van voorlichting.

De opgave van de energietransitie is groot, maar er zijn gelukkig ook veel middelen beschikbaar. Energiebedrijven en ontwikkelaars willen graag investeren; de rijksoverheid maakt extra geld vrij om projecten te ondersteunen als deze (nog) niet rendabel zijn.

Platform Coöperatief Duurzaam wil de samenwerking tussen bedrijven, overheden én burgerinitiatieven op het gebied van energietransitie bevorderen door het sluiten van een Green Deal met alle betrokken partijen in de regio Noordoost Brabant.

Download het voorstel voor deze Green Deal hier!