Onderzoek en realisatie lokaal eigendom Zonneweide A2 Kloosterstraat

Begin 2021 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een tender uitgeschreven voor 100 ha zonnevelden als eerste fase in de realisatie van de visie Energielandschap. Ontwikkelaar Lightsource BP heeft met twee plannen voor zonneweides langs de A2, aan de zuidoostkant van Den Bosch: Kloosterstraat en Dungense polder.

In oktober 2021 heeft Lightsource BP van de gemeente de toezegging van planologische medewerking gekregen.

Platform Coöperatief Duurzaam is door de initiatiefnemer gevraagd om voor beide zonneweides het lokaal eigendom te realiseren, te beginnen bij het project Kloosterstraat. Dat betekent de omgeving betrekken bij de verdere planontwikkeling, onderzoek doen naar de mogelijke participatiemodellen en samen met de omgeving het uiteindelijk lokaal eigendom in concreto vormgeven.

Op woensdag 2 februari was er een eerste (online) informatieavond waar meer verteld werd over het project. Alle informatie over het project is te vinden op website van LightsourceBP. Je kunt hier ook de opname van de informatieavond terugkijken. Meld je bij het Platform Coöperatief Duurzaam wanneer je betrokken wilt  worden bij de realisatie van de zonneweides. Met belangstellenden gaan we het lokale eigendom verder vormgeven.

Vragen en interesse:
stuur een mail naar kloosterstraat-dungensepolder@cooperatiefduurzaam.nl