Onderzoek CE Delft: Oplossing capaciteitsprobleem netwerk naderbij met batterij.

Ook in de regio Noordoost Brabant kunnen veel geplande zonne-installaties niet worden aangesloten op het energienet omdat er onvoldoende capaciteit op het netwerk is.
Op dit moment ligt er in Nederland op grote daken en op land samen circa 8 gigawatt aan zonnepanelen. Met batterijen kan op het bestaande energienet 7,5 gigawatt extra aan grote zonne-installaties worden aangesloten. Zo citeert het platform Topsector Energie uit recent gepubliceerd onderzoek van CE Delft in opdracht van TKI Urban Energy en Enexis Groep. Deze oplossing kan echter pas grootschalig toegepast worden als de overheid hier specifieke stimuleringsmaatregelen voor maakt. Op dit moment zijn deze batterijen bij zonneprojecten namelijk niet rendabel voor ontwikkelaars.

Meer informatie over de resultaten van het onderzoek vind je op de website van Topsector Energie.