Zonneweides Kloosterstraat en Dungense Polder: coöperatieve ontwikkeling start begin 2023

Lightsource bp en Platform Coöperatief Duurzaam werken samen aan de coöperatieve ontwikkeling van het initiatief Zonneweides Kloosterstraat en Dungense Polder. Deze twee zonnevelden komen aan de zuidoostkant van de stad, pal tegen de A2. Wil je meer weten over de planontwikkeling of ben je geïnteresseerd in  deelname in de energiecoöperatie die een van de twee zonneweides gaat realiseren, meld je aan voor onze nieuwsbrief.

ZONNEWEIDES KLOOSTERSTRAAT EN DUNGENSE POLDER
Begin 2021 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een tender uitgeschreven voor 100 ha zonnevelden als eerste fase in de realisatie van de visie Energielandschap. Ontwikkelaar Lightsource bp heeft met twee plannen voor zonneweides langs de A2, aan de zuidoostkant van Den Bosch: Kloosterstraat en Dungense polder.
In oktober 2021 heeft Lightsource bp van de gemeente de toezegging van planologische medewerking gekregen. De twee zonneweides samen zijn ongeveer 15 hectare groot. Ze krijgen een opgesteld vermogen van 18 MWp, hiermee kunnen ruim 5000 huishoudens van stroom worden voorzien en wordt jaarlijks zo’n 2500 ton CO2 bespaard.

PLATFORM COÖPERATIEF DUURZAAM
Platform Coöperatief Duurzaam is door de initiatiefnemer gevraagd om voor beide zonneweides het lokaal eigendom te realiseren, te beginnen bij het project Kloosterstraat. Dat betekent de omgeving betrekken bij de verdere planontwikkeling, onderzoek doen naar de mogelijke participatiemodellen en samen met de omgeving het uiteindelijk lokaal eigendom in concreto vormgeven.

Begin februari 2022 organiseerden we een online informatieavond die je hier kunt terugkijken. Meer informatie over het project is te vinden op website van LightsourceBP. Meld je bij het Platform Coöperatief Duurzaam wanneer je betrokken wilt  worden bij de realisatie van de zonneweides. Met belangstellenden gaan we vanaf begin 2023 het lokale eigendom verder vormgeven. Stuur voor meer informatie een mail naar kloosterstraat-dungensepolder@cooperatiefduurzaam.nl