Voortgang coöperatieve ontwikkeling Zonnepark Kloosterstraat Dungensepolder

Begin dit jaar organiseerden wij een aantal informatiebijeenkomsten over plannen voor een coöperatief zonnepark aan de zuidoostkant van de stad, pal langs de snelweg A2: Zonnepark Kloosterstraat Dungensepolder. Twee kavels bieden ruimte aan zo’n 20.000 zonnepanelen en zijn samen ongeveer 14 hectare (20 voetbalvelden) groot. Naar verwachting wordt in het zonnepark jaarlijks 16.000 MWh aan groene stroom opgewekt. Met deze groene stroom kunnen meer dan 5000 huishoudens van stroom worden voorzien.

Een groep van zo’n 12 personen heeft de afgelopen maanden met Platform Coöperatief Duurzaam gewerkt aan een financieel model, de contouren van een propositie en de doelstellingen van een nader te bepalen collectieve entiteit.

Dat bleek een lastige en intensieve klus te zijn: door stijgende rentes, inflatie, schaarste op het netwerk en aanhoudende onduidelijkheid over de ruimtelijke randvoorwaarden is de (financiële) haalbaarheid nog niet zeker. Maar met de groep initiatiefnemers hebben we inmiddels wel vier doelen op papier gezet.

Zonnepark Kloosterstraat Dungensepolder biedt investeringsmogelijkheden voor omwonenden, levert stroom aan culturele instellingen, draagt bij aan maatschappelijke projecten en werkt aan betaalbare groene stroom voor de omgeving. 

De uitgangspunten voor het lokale energie-initiatief Zonnepark Kloosterstraat Dungensepolder zijn:

  1. Burgers, verenigingen, (culturele) instellingen en kleine bedrijven uit de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en Sint-Michielsgestel kunnen meedoen met dit initiatief.
  2. Het doel is om tot 100% lokaal eigendom te komen, wat betekent dat de deelnemers zeggenschap krijgen over het zonnepark.
  3. Het benodigde kapitaal zal in certificaten worden bijeengebracht door deelnemers aan het initiatief. Er worden obligaties uitgegeven aan omwonenden die willen investeren in het zonnepark. Daarnaast wordt een bancaire lening afgesloten.
  4. Met lokale (culturele) instellingen zal een lange termijnafspraak (een corporate power purchase agreement PPA) worden gemaakt over levering van stroom uit het zonnepark. Zo is het zonnepark verzekerd van inkomsten en kunnen musea en podia jarenlang rekenen op lokale groene stroom voor een redelijke prijs.
  5. Een deel van de winst zal worden besteed aan duurzame projecten in de omgeving. Bij het zonnepark betrokken lokale initiatieven kunnen hiervoor projecten aandragen.
  6. Er wordt gewerkt aan een model waarmee de omgeving betaalbare stroom uit het zonnepark – en mogelijk ook uit windmolens – kan afnemen.

We spraken veel met ontwikkelaar Lightsource bp, met verschillende marktpartijen en adviseurs. In samenwerking met Lightsource bp zijn de benodigde onderzoeken zijn verricht, is er een technisch ontwerp gemaakt en ligt er een landschappelijk inpassingsplan. Er wordt nog onderzoek verricht naar hoog water, waarna de aanvraag voor de omgevingsvergunning kan worden ingediend.
We hebben met de ontwikkelaar afgesproken dat we het project in zijn geheel kunnen overnemen. In de loop van 2024 – ergens tussen vergunningverlening en oplevering – zal het zonnepark worden overgedragen aan een nader te bepalen collectieve entiteit.

Kortom, ook in dit project blijkt de ontwikkeling van coöperatieve groene opwek een kwestie van een lange adem. We hopen in het najaar meer te kunnen vertellen over de ontwikkeling van het zonnepark. Als je bent geïnteresseerd in deelname, meld je dan aan via kloosterstraat-dungensepolder@cooperatiefduurzaam.nl.