Coöperatieve Zonneweide Kloosterstraat Dungense Polder: informatieavond 30 januari 2023, 20:00 BBS Nieuw Zuid

Lightsource bp en Platform Coöperatief Duurzaam werken samen aan de coöperatieve ontwikkeling van twee zonneweides Kloosterstraat en Dungense Polder. Deze twee zonnevelden komen aan de zuidoostkant van Den Bosch te liggen, pal tegen de ringweg A2. Graag vertellen we geïnteresseerden meer over de mogelijke participatievormen en over de oprichting van een doelcoöperatie.
Je bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn:

Maandag 30 januari 2023, 20:00
BBS Nieuw Zuid
Jac van Looystraat 5 
5216 TB ‘s-Hertogenbosch
Meld je graag even aan via deze link.

 

ZONNEWEIDES KLOOSTERSTRAAT EN DUNGENSE POLDER
Begin 2021 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een tender uitgeschreven voor 100 ha zonnevelden als eerste fase in de realisatie van de visie Energielandschap. Ontwikkelaar Lightsource bp heeft met twee plannen voor zonneweides langs de A2, aan de zuidoostkant van Den Bosch: Kloosterstraat en Dungense polder.
In oktober 2021 heeft Lightsource bp van de gemeente de toezegging van planologische medewerking gekregen. De twee zonneweides samen zijn ongeveer 15 hectare groot. Ze krijgen een opgesteld vermogen van 18 MWp, hiermee kunnen ruim 5000 huishoudens van stroom worden voorzien en wordt jaarlijks zo’n 2500 ton CO2 bespaard.

PLATFORM COÖPERATIEF DUURZAAM
Platform Coöperatief Duurzaam is door de initiatiefnemer gevraagd om voor beide zonneweides het lokaal eigendom te realiseren, te beginnen bij het project Kloosterstraat. Dat betekent de omgeving betrekken bij de verdere planontwikkeling, onderzoek doen naar de mogelijke participatiemodellen en samen met de omgeving het uiteindelijk lokaal eigendom in concreto vormgeven.

Stuur voor meer informatie een mail naar kloosterstraat-dungensepolder@cooperatiefduurzaam.nl