Bewonersinitiatief Duurzaam Hintham

‘s-Hertogenbosch

Duurzaam Hintham is een initiatief van bewoners van de wijk Hintham in Den Bosch met haar vier buurten: Hintham-Zuid, Hintham-Noord, Oud Hintham en het Hinthamerpark. Met Duurzaam Hintham zetten de bewoners zich vrijwillig in voor een wijk die in de toekomst maximaal draait op herwinbare energie: uit zon, wind en andere duurzame energiebronnen.
Duurzaam Hintham vindt het belangrijk dat de wijk van het aardgas af gaat, maar wel veel eerder dan pas in 2050. Daarom is het belangrijk dat bewoners zich nú voorbereiden op de energietransitie die zal plaatvinden. Hoe ziet een andere, toekomstige energievoorziening er uit? En welke rol en invloed kunnen en willen bewoners zelf hebben? In hun eigen woning en in hun eigen buurt of wijk.
Duurzaam Hintham stimuleert dat proces. Door bewoners te informeren en te activeren. Door onderzoek te doen en plannen te maken, bijvoorbeeld voor een duurzame energievoorziening in Hintham-Zuid. Maar ook door bewoners te adviseren en te ondersteunen bij het aanpassen en isoleren van hun woning. En plannen te maken voor het gezamenlijk gebruik van zonne-energie.