Coöperatie Boekel Energie

Boekel

De coöperatie Boekel Energie is in 2014 opgericht om de inwoners van Boekel behulpzaam te zijn bij het besparen en produceren van duurzame energie. De vrijwilligers binnen bestuur en werkgroepen doen dit door voorlichting te geven over besparen op energieverbruik en te helpen bij duurzame inkoop of duurzame productie van energie. De coöperatie heeft een hondertal leden waarvoor specifieke voordelen gelden, maar op de voorlichtingsbijeenkomsten, de zogenoemde energiecafés, zijn alle Boekelnaren welkom.

Leden kunnen gebruik maken collectieve inkoopacties en kunnen bij koud weer een warmtescan laten maken van hun huis of een setje kilowattuurmeters lenen om het verbruik van bepaalde apparaten thuis af te kunnen lezen op hun smartphone. 

Samen met de gemeente draait het Project Verduurzamen van seriematig gebouwde particuliere woningen. Dertien woningtypen waarvan er in totaal samen 250 zijn gebouwd in Boekel en Venhorst, zijn voorzien van een maatwerk energiescan en energielabel. In het energierapport staan de maatregelen opgesomd met de daarbij behorende kosten, opbrengsten, subsidies en terugverdientijd, zodat de huiseigenaren energie kunnen besparen, energie duurzaam kunnen opwekken en hun huis eventueel duurzamer kunnen verwarmen met een al dan niet hybride warmtepomp.