ULECO – Uden Landerd Energie Coöperatie

gemeente Maashorst

De Uden Landerd Energie Coöperatie is opgericht op in juni 2020.
De ambitie van deze coöperatie is een bijdrage te leveren voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen die voor 2035 gesteld zijn.

De coöperatie tracht haar doel te bereiken door zich te focussen op:
– het realiseren van lokaal eigenaarschap van zon- en wind-projecten;
– ondersteuning met raad en daad en daar waar nodig ook financieel bij het opstarten van projecten met zon- en wind-energie;
– daarnaast wil deze coöperatie een platform c.q. loket zijn en de krachten bundelen van burgers, bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij verbruik en opwekking van energie.

Het werkgebied van ULECO is de gemeente Maashorst (voorheen Uden en Landerd)