VET

Vught

VET-Vught is een initiatief van burgers van Vught die de energietransitie willen versnellen. We richten ons in eerste instantie op bewustwording en energiebesparing in de gebouwde omgeving. Alles wat je niet verbruikt stoot ook geen CO2 uit. Bewustwording is noodzakelijk om te zorgen dat mensen stappen gaan zetten. We helpen inwoners die stappen willen zetten met een energieloket waar mensen terecht kunnen met vragen en met energieadviezen. Ook proberen we het beleid te beïnvloeden zodat er goede voorwaarden komen voor alle inwoners om mee te doen. We werken samen met bedrijven, gemeente en andere burgerinitiatieven om te komen tot een duurzame, schone en groene leefomgeving. De rol van VET is die van aanjager; VET steunt initiatieven van Vughtenaren en initieert ook zelf projecten en nodigt Vughtenaren uit om aan te sluiten.